Již po šesté uspořádalo Schulzentrum Gmünd úspěšný vzdělávací veletrh s názvem „Maturita – a co teď?“ I přes nepříznivé počasí přijelo do školního centra 14 vysokých škol, aby studentům referovali o své nabídce oborů. Představeny byly technické obory, obory z oblasti hospodářství, marketingu a turismu, zdravotnické obory i medicína.

Tato akce si našla v kalendářích vysokých škol pevné místo a studenty a studentkami je vždy velmi pozitivně přijímána.