fbpx
Často kladené otázky2021-01-24T19:57:43+01:00

Často kladené otázky

Moje dítě se učí už řadu měsíců z domova, bojím se, že kvůli současné situaci nebude na studium dostatečně připravené a studium nezvládne.2021-01-24T19:24:12+01:00

Situace je na všech školách stejná a v přípravném ročníku ji samozřejmě zohledníme. I v Rakousku probíhá nyní online výuka. Stále platí, že k přijetí ke studiu stačí základní znalost němčiny (znalost ca po dvou letech výuky) a během přípravného ročníku studenti případné nedostatky doženou. 

Co když se situace nezlepší a moje dítě nebude moci bydlet na internátu z důvodu jeho dočasného uzavření?2021-01-24T19:31:02+01:00

Tato situace již letos nastala, studenti se do výuky připojují z domova, vyučující jsou na tuto variantu již zvyklí a se studenty pak pracují v případě potřeby individuálně. 

Co když se student nemůže účastnit všech online hodin, protože máme v rodině jen jeden počítač, o který se sourozenci dělí?2021-01-24T19:36:19+01:00

Škola má k dispozici dostatek počítačů k zapůjčení, notebook si mohou studenti zdarma půjčit na období online výuky domů.  

Je studium nákladné? Musíme počítat s vysokými výdaji?2021-01-24T19:44:02+01:00

Naše škola je státní a studium je zdarma i pro české studenty. Navíc studenti získávají většinu učebnic od školy také zadarmo, náklady na studium se tedy neliší od nákladů na střední škole v ČR, naopak jsou spíš nižší.  

Moje dítě se bojí, že nebude rodilým mluvčím rozumět a nedomluví se.2021-01-24T19:48:59+01:00
Všichni učitelé počítají s tím, že školu navštěvují i studenti s jiným mateřským jazykem než němčinou a jsou zvyklí s nimi zpočátku komunikovat jednodušeji, srozumitelně a trpělivě. Ve škole je několik českých učitelek, které jsou studentům také připraveny v případě potřeby pomoci.
 
Jak probíhá začleňování českých studentů mezi rakouské?2021-01-24T19:49:35+01:00

Když nastupují čeští žáci do prvního ročníku, mají již za sebou jeden rok na škole. Znají zdejší prostředí, vyučující, což jim dává velkou výhodu oproti rakouským spolužákům. Sami učitelé se také snaží, aby se čeští studenti integrovali do výuky, což se daří i díky častým skupinovým pracím. Rakušané navíc mají jednu hodiny češtiny týdně, kde mají šanci poznat jazyk a českou kulturu. Tím se stírají možné předsudky. 

Dá se v  nultém ročníku dojíždět?2021-01-24T19:58:48+01:00

Pokud není dojíždění komplikované, většina žáků, kteří bydlí na trati České Budějovice – České Velenice, resp. Veselí nad Lužnicí – České Velenice, denně dojíždí. 

Bydlíme mimo dojezdovou vzdálenost. Může student bydlet na internátu?2021-11-04T12:02:08+01:00

SZ Gmünd svůj vlastní internát nemá. Část českých studentů je ubytována na internátu českovelenické střední školy a část bydlí v soukromých pronájmech. Bližší informace naleznete na www.sscv.cz.

Musí studenti po nultém ročníku pokračovat ve studiu v SZ Gmünd?2021-01-24T19:51:18+01:00

Po absolvování nultého ročníku se nezavazujete k tomu, že musíte nastoupit na některý z oborů, které nabízí SZ Gmünd. Ze zkušenosti ale víme, že po přípravném ročníku ze školy odchází jen malá část studentů, protože si zde studenti najdou nové přátele, ocení kvalitu výuky a jiný způsob vzdělávání, než jaký znají z ČR a chtějí pokračovat ve studiu dále. 

Go to Top