Ve čtvrtek 30. ledna 2020 během Open Night otevírá Schulzentrum Gmünd od 17:00 do 19:00 své dveře. Informativní přednášky, prohlídky školy a prezentační stanoviště vám dají nahlédnout do rozmanité nabídky SZ:G.

Oba pětileté obory (Wirtschaftsakademie Waldviertel, Industrial Business HAK) jsou ukončeny maturitní a diplomovou zkouškou. Kromě maturitních oborů nabízí SZ:G také dva učební obory (Fachschule Wirtschaft und Praxis-Handelsschule) a nástavbový obor (Aufbaulehrgang Wirtschaft – ALW), ve kterém je možné získat maturitu během tří let. Na nástavbový obor se mohou přihlásit i absolventi a absolventky jiných odborných škol.

ALW nabízí kromě fundovaného všeobecného vzdělání také intenzivní odborné vzdělání v oblastech zdraví – wellness – management volného času nebo hotelnictví a gastronomie. Dalšími podstatnými vzdělávacími cíli jsou rozvoj v oblasti kreativity, sociální angažovanost, schopnost pracovat v týmu, schopnost kooperace a komunikace a osobnostní rozvoj. Vzdělání doplňuje druhý cizí jazyk – čeština.

Díky doplňkovému vzdělání (asistent trenéra, záchranář – plavčík, nordic walking, barman) a projektům s firmami a podniky v regionu podporujeme rozvoj talentů a zájmů studentek a studentů.

Durch zusätzliche Ausbildungen (Gesundheitstrainerassistent*in, Rettungsschwimmer*in, Nordic Walking, Jungbarkeeper*in …) und Projekte mit Betrieben und Einrichtungen der Region werden Talente und Interessen gefördert.