Naše poslání

 

Hospodářství a společnost

Schulzentrum Gmünd se aktivně zapojuje do společenského, hospodářského i politického života a ve všech těchto oblastech buduje síť pozitivních vztahů. Samozřejmostí je realizace projektů, které jsou mezipředmětové a vychází z praxe. Každá třída má partnerskou firmu. Vzájemnou spolupráci mezi školou a externími partnery posilují workshopy, exkurze, případové studie, cvičné firmy, diskuze, návštěvy spřátelených firem a další školní akce.

Internacionální kontext

Jsme mezinárodní škola v centru Evropy. Učitelky, učitelé, studentky i studenti různých národností zde spolupracují v atmosféře plné tolerance, otevřenosti a partnerství. Zejména díky integraci českých studentek a studentů je naše škola jedinečná. Vícejazyčnost je podporována výukou několika cizích jazyků, pořádáním jazykových týdnů a účastí na mezinárodních akcích. Interkulturní kompetence zvyšuje šance našich absolventek a absolventů na uplatnění na domácím i globálním pracovním trhu.

Poslání – vyučovat a učit se

Snažíme se odlišit od podobných vzdělávacích institucí programem zaměřeným na úspěšnou budoucnost. Ve výuce klademe důraz nejen na solidní všeobecné vzdělání, ale i na podporu podnikatelského myšlení a jednání, stejně jako na sociální angažovanost. To se projevuje v praktické výuce, při školních akcích i ve spolupráci s našimi partnerskými firmami.

Naše škola nabízí různé obory, mnoho specializací a řadu možností, jak doplnit a zvýšit svou odbornost (dodatečné specializace). Obsah vzdělávacích plánů průběžně aktualizujeme.

Zdraví a kvalita

Žákyně a žáky podněcujeme k převzetí zodpovědnosti sama za sebe i za své zdraví. Díky pohybu, sportu a relaxaci, zdravé výživě a osobnímu rozvoji mají studenti a studentky ke stálému zlepšování velmi dobré podmínky. Aby kvalita nadále vzrůstala, pracujeme stále na zlepšování spolupráce mezi všemi, kteří se podílí na školním životě. Přitom se orientujeme na naše klienty (studenty a studentky, rodiče, partnery z oblasti hospodářství i společenského života) a vyhodnocujeme průběžně výsledky naší práce. Studenti i studentky SZ:G mohou získat během studia řadu certifikátů od našich externích partnerů. K dosahování těchto cílů přispívá systematické a cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků SZ:G.

Od A do Z:

Náš tým

Pedagogové SZ:G vám budou rádi každý týden k dispozici během svých konzultačních hodin. Aktuální přehled konzultačních hodin všech učitelů najdete v přehledu níže.

Termín setkání si také můžete domluvit telefonicky. Respektujte prosím, že vám bohužel kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme telefonicky sdělit žádné informace o prospěchu našich studentů a studentek.

Konzultační hodiny

Unterstützend tätig:

Der Elternverein

Der Elternverein ist das Bindeglied zwischen Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen und Direktion und trägt zum positiven Schulklima am Schulzentrum Gmünd bei. Er leistet direkte Kostenzuschüsse zu Schulveranstaltungen und unterstützt im Bedarfsfall auch Schüler*innen bei dieser besonderen Finanzierung. Außerdem ist der Elternverein des SZ:G offizieller Veranstalter des Maturaballs und unterstützt jedes Jahr die Schüler*innen der Abschlussklassen bei der Organisation des Events.

Conny StützObfrau
+43 676 551 68 04
conny@merlin-energie.at

Gelebte Demokratie:

Der Schulgemeinschaftsausschuss (SGA)

Der Schulgemeinschaftsausschuss des SZ:G dient der Förderung und Festigung der Schulgemeinschaft. Er setzt sich aus drei Schüler-, drei Eltern- und drei Lehrervertreter*innen zusammen, den Vorsitz führt die Schulleiterin.

Dem SGA obliegen Entscheidungen über z.B. mehrtägige Schulveranstaltungen, die Hausordnung bzw. Verhaltensvereinbarungen, die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen oder die schulautonome Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen. Außerdem wirkt der SGA beratend bei wichtigen Fragen des Unterrichts, der Wahl von Unterrichtsmitteln oder der Verwendung von Budgetmitteln mit.

Lernen und Lehren

Unterrichtsmethoden und Projekte

  • Ein Schüler und eine Schülerinnen sehen sich an.

Unterstützung und Hilfe:

Unsere Anlaufstellen

Eine offene Gesprächskultur, ein gutes Arbeitsklima sowie psychische und physische Gesundheit bilden die Basis für schulischen Erfolg. Für die Schüler*innen des SZ:G gibt es zahlreiche Anlaufstellen, die bei Bedarf in Anspruch genommen werden können, z. B. Bildungsberatung, Jugendcoaching u. a. Diese helfen bei Fragen oder Schwierigkeiten gerne weiter. Nähere Informationen finden Sie hier.

Netzwerk Wirtschaft:

Unsere Patenfirmen

Das SZ:G ist Teil des Netzwerkes Gesellschaft – Wirtschaft – Politik. Jede Klasse hat eine Patenfirma, welche die Schüler*innen während ihrer gesamten Schullaufbahn begleitet. Durch Exkursionen, Fachvorträge und Projekte erhalten unsere Schüler*innen Einblicke in die Praxis und sie können durch Praktika erste Kontakte mit der Wirtschaft knüpfen.

Immer am aktuellsten Stand:

Unser Kalender

Folgen Sie dem Link, um den Kalender des SZ:G zu sehen – LINK KALENDER