Na 21. listopad 2022 jsme vypsali dodatečný termín dne otevřených dveří pro zájemce o studium v přípravném (nultém) ročníku, zejména deváťáky. Informace o studiu získáte během přednášky, která bude začínat v 15:00, poté přijdou na řadu i vaše dotazy. Samozřejmě provedeme zájemce školou a budete mít šanci prohlédnout si odborné učebny i nadstandardní vybavení školy.

Pokud se již během dne otevřených dveří rozhodnete pro studium ve Školním centru Gmünd, můžete na místě podat přihlášku.