Po absolvování nultého ročníku se nezavazujete k tomu, že musíte nastoupit na některý z oborů, které nabízí SZ Gmünd. Ze zkušenosti ale víme, že po přípravném ročníku ze školy odchází jen malá část studentů, protože si zde studenti najdou nové přátele, ocení kvalitu výuky a jiný způsob vzdělávání, než jaký znají z ČR a chtějí pokračovat ve studiu dále.