Tato situace již letos nastala, studenti se do výuky připojují z domova, vyučující jsou na tuto variantu již zvyklí a se studenty pak pracují v případě potřeby individuálně.